Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

1. KØB HOS HHC DISTRIBUTION

Der er ikke indgået en bindende købeaftale med HHC Distribution, før De har modtaget en ordrebekræftelse fra HHC Distribution.

2. PRISER

Alle priser er ekskl. 25 % moms og i danske kroner, hvor intet andet nævnes.
Priserne er kun gældende indenfor Danmarks grænser, ekskl. Færøerne og Grønland.

Der tages forbehold for:

  • Valutaændringer
  • Force majeure
  • Leveringssvigt
  • Afgiftsændringer
  • Udsolgte varer og trykfejl

3. SALG GENERELT

Den angivne pris ved bestillingstidspunktet, er som udgangspunkt den gældende, dog kan der forekomme prisændringer på produkter der ikke er på lager. Er dette tilfældet vil du blive kontaktet inden levering.

4. LEVERING

Vi tilstræber at ordre bestilt på hverdage inden kl. 12 afsendes samme dag.
Hovedparten af vores sortiment kan sendes som alm. postpakke og leveres med Post Nord. Volumevarer skal enten sendes på palle eller med specialhåntering. Disse varer leveres med Danske Fragtmænd. I forbindelse med afslutning af en ordre vil det fremgå hvem der levere ordren.
Det er også muligt at afhente bestillinger hos HHC Distribution, Danmarksvej 32C, 8660 Skanderborg

5. AFBESTILLINGER

Ønsker du at afbestille eller annullere en allerede afgivet bestilling, bør det som udgangspunkt ske ved, at fremsende en e-mail med mærket ” Afbestilling “. Her bør bestillingstidspunkt samt ordrenummer fremgå.
Har du modtaget en ordrebekræftelse pr. e-mail kan denne returneres til afsender med teksten ” Afbestilling ! ” indsat i emnetekst.

6. BETALING

De mulige betalingsmåder er:

  • Kontokøb
  • Forudbetaling til bank konto

7. REKLAMATIONSRET

Der ydes 2 års reklamationsret på produkter købt hos HHC Distribution. Er der yderligere reklamationsret eller garanti, vil det fremgå særskilt af fakturaen.
Skulle varen mod forventning gå i stykker under reklamationsperioden, repareres denne vederlagsfrit på vort eller producentens værksted.
Skade på produktet som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side, er ikke dækket af reklamationsretten. Herunder hører også ændring af tilført strømstyrke til enhver relevant komponent.

8. ANVENDELSE AF REKLAMATIONSRETTEN

Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles HHC Distribution inden rimelig tid efter varens modtagelse.
Kunden opfordres på det kraftigste til, at afgive erklæring omkring produktets fejl eller mangel i forbindelse med reklamationen, idet undladelse kan betyde en forlængelse af afhjælpningsprocessen grundet fejlsøgning.
Varer der ikke indgår under reklamationsretten og/eller modtages uden forsvarlig emballage, vil blive omemballeret og der vil blive opkrævet et beløb svarende til HHC Distributions udgifter til nødvendig og forsvarlig emballering.
Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af HHC Distribution.

9. TILBAGESENDTE VARER SOM IKKE INDEHOLDER FEJL

Ved tilbagesendelse af defekte eller forkerte varer til HHC Distribution, hvor fejl eller defekt, defineret og angivet af kunden, ikke konstateres, vil varen blive tilbagesendt til kunden inklusiv et testgebyr.
Testgebyret er 200 pr. halve time inkl. moms. Testgebyret beregnes på baggrund af tid forbrugt i forbindelse med test og fejlsøgning.

Medsendes der tilbehør, skal antal og produktbeskrivelse medfølge. Medfølger der tilbehør, som ikke umiddelbart fremgår på det medsendte RMA skema (reklamationsskema), kan HHC Distribution ikke gøres ansvarlig for eventuel bortkomst af disse effekter.
Varer skal returneres med en fakturakopi hvor købstidspunktet for det reklamerede produkt fremgår, da varen ellers vil blive henlagt indtil der foreligger fakturakopi og evt. fejlmeddelelse på produktet.

10. FORSVARLIG RETURNERING

Alle produkter, der returneres til HHC Distribution skal være forsvarligt indpakket.
HHC Distribution anbefaler, at varen returneres via Post Nord, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i Post Nords system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til HHC Distribution. Yderligere har du mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

11. ER DU I TVIVL

Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler HHC Distribution, at du retter henvendelse til HHC Distribution salg@hhcdistribution.dk eller på telefon 86 30 10 10.

 

KØBEREGLER

1. REKLAMATIONSRET

Reklamationsretten er kundens ret til, at reklamere over en vare, der har fejl eller mangler, som var til stede da varen blev solgt. Kunden har to år til, at finde fejl eller mangler på varen, som beviseligt er sælgerens ansvar. Bevisbyrden ligger de første 6 måneder hos forhandleren, de efterfølgende 1½ år ligger hos kunden. Reklamationsret er kundens lovfæstede ret.

2. GARANTI

Garanti er en særlig aftale, der indgås mellem køber og sælger. Hvis kunden og sælgeren enes om, at der skal være en garanti på to år for en vare, så kan kunden i denne periode klage over alle typer af fejl og mangler. Det er i dette tilfælde sælgers ansvar at bevise, at fejlen skyldes mislighold fra kundens side. Garanti er ikke kundens lovfæstede ret.

3. OMBYTNINGSRET

Forbrugeren kan som udgangspunkt kræve, at få ombyttet en vare i stedet for at acceptere sælgers tilbud om, at få varen repareret. Det var omvendt indtil 1 januar 2002. Der er dog et meget vigtigt forbehold: Forbrugeren kan kun kræve ombytning, hvis ikke kravet påfører sælger uforholdsmæssige omkostninger i forhold til en reparation.

4. RIMELIG TID

I den nye købelov har forbrugeren altid to måneder til at reagere efter, at en fejl eller mangel ved en vare er opdaget. Man betragter således reklamationer inden for 2 måneder, som værende inden rimelig tid og dermed i overensstemmelse med loven. Reklamation kan godt foretages senere end to måneder og stadig være i rimelig tid, men det må antages at høre til sjældenhederne.

5. FORMODNINGSREGLEN

Den sidste væsentlige ændring af købeloven, er den såkaldte formodningsregel, der betyder, at inden for de første seks måneder efter et køb formodes det, at fejlen var til stede ved købet. Rent praktisk betyder reglen, at forbrugerne sikres en lempeligere bevisbyrde inden for de første seks måneder og medfører, at forbrugeren indenfor de første 6 måneder har lettere ved at få varen ombyttet.